PALMERA GENÇ ODASI MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.(“PALMERA”) olarak, mobilya imalatı konusunda uluslararası kalite standartlarında sağlıklı ve güvenilir şekilde üretmekte, müşteri memnuniyeti sağlayan anlayışla ulaştırmaktayız.

Kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun, satış kanallarımız üzerinden elde etmekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz.

Unvan: PALMERA GENÇ ODASI MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
MERSİS Numarası: 0720111789400001
Adresi: OSB. 5 CAD.NO:5 MELİKGAZİ/KAYSERİ
Telefon: 0352 290 73 10
Faks: 0352 290 73 11
E-mail: info@palmera.com.tr

Ad, soyad, , şirket, mesleği,  adres, e posta adresi, telefon numarası, ticaret odası yada esnaf sicil no, web site verileri, işlem güvenliği bilgileri yaptığımız işin yürütülmesi başta olmak üzere, “www.palmera.com.tr ” adreslerinden erişebileceğiniz, PALMERA MOBİLYA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) belgesinde düzenlenen amaçlarla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, PALMERA MOBİLYA Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde (6 ay) silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Kişisel verilerinizi mevzuat ve açık rızanızla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurt içi kuruluşlar  ile Kanun’un 8. maddesine uygun belirlenen amaçlarla yurt içinde  paylaşabilmekteyiz.

Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı, özel teklifler için izin vermeniz halinde ticari elektronik iletileri göndermekteyiz. Bu iletimleri isteğiniz üzerine durdurmaktayız.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını www.palmera.com.tr adreslerinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu PALMERA MOBİLYA’ya ileterek yapabilirsiniz.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, PALMERA MOBİLYA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı  :………………………………..      T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih           :…./…../………..                                                                  İmza

AÇIK RIZA BEYANIM

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, PALMERA MOBİLYA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası’nı okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; Veri sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, ticari elektronik ileti almayı;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum

Tarih           :………/……../………………

 Veri Sahibi

Adı Soyadı  :……………………………………………

T.C. Kimlik No: ………………………………………           İmza            :……………………………….